first beer

Công ty TNHH MTV TM DV Đồ Uống Hiền Trang
MST: 0315273868
Địa chỉ: 127/23 Ba Vân, Phường 13, Tân Bình, TPHCM
Số điện thoại: 090 3737 056 – 0941 64 94 94
Email: bianhapkhaugiasi@gmail.com
Facebook: Bia Nhập Khẩu Giá Sỉ