first beer

Công ty TNHH MTV TM DV Đồ Uống Hiền Trang
MST: 0315273868
Địa chỉ: 127/18 Ba Vân, Phường 13, Tân Bình, TPHCM
Số điện thoại: 0941 64 94 94
Email: bianhapkhaugiasi@gmail.com
Facebook: Bia Nhập Khẩu Giá Sỉ